De varkens zijn inmiddels een stuk groter en dat betekent dat ze ein-de-lijk naar buiten konden (waar varkens horen!). We gaan ze inzetten om de resterende wortels van alle dennenbomen op te graven en de grond goed om te woelen. In het najaaar/winter gaan we ze verplaatsen naar een nieuw stukje grond waar ze permanent zullen blijven.

Het hok is simpel gemaakt: een aantal palen in de grond met daar omheen stroomdraad.

Toen de varkens nog klein waren (12 juni 2019).

Net verplaatst door middel van een tuigje naar het buitenhok.

Het nieuwe hok verkennen!