Subsidieaanvraag

In Brabant werken wij vaak met de subsidieaanvraag van Brabants Landschap. Brabants Landschap stelt elk jaar ongeveer €250.000,- ter beschikking om cultuur historische landschapselementen te herstellen zoals een fruitboomgaard, een poel, struweel of laanbomen.

Deze subsidie is voordelig voor zowel bedrijven als particulieren want je krijgt een behoorlijk bedrag om plantgoed te kunnen kopen.

Het nadeel van deze subsidieaanvraag is dat het nogal snel een rompslomp kan worden door de vele regels die er aan verbonden zitten en daardoor kan het ook veel tijd kosten als je er niet bekend mee bent. Wij voeren deze subsidieaanvraag daarom graag voor je uit. Om het ontwerp te laten maken krijg je ook nog een vergoeding (dat noemen ze plankosten) dus uiteindelijk is het vaak snel geregeld voor een kleine prijs.

Hoe werkt dat dan en wat kost het ongeveer?

Wij vragen voor het ontwerp van je agrarische stuk grond + het indienen 150% van de ‘plankosten’. Als je dus €300,-  subsidiegeld krijgt om een plan te laten maken dan vragen wij €450,- .

Wij kunnen van te voren bij je aanvraag al zien of je wel of niet in aanmerking komt voor subsidie van Brabants Landschap. Mits je in aanmerking komt gaat het als volgt:

  • Intake (één uur)
  • Eerste ontwerp (digitaal toegezonden)
  • Feedbackronde op het ontwerp, als klant kun je aangeven of je dingen graag anders zou zien (telefonisch, via de mail of zoom)
  • Definitief ontwerp
  • Subsidieaanvraag voor je regelen (beplantingsplan, plantsoenlijst, beheerplan, begroting)

Subsidiemogelijkheden bij Brabants Landschap zijn: plantsoen (bosplantsoen, laanbomen, knotwilgen en hoogstam fruit bomen), plaatsen of verplaatsen van rundveerasters en schapenrasters, boomkorven voor rund/schaap en grondverzet voor een poel/oever. Daarbij zit er ook deels subsidie op ons advies om het plan te maken (planvorming door een extern bureau tot een maximum van 20% van de totale subsidiabele kosten voor aanplant en 10% van een poel).

Rekensom voorbeeld

Bij een subsidie van Brabants Landschap krijg je 80% vergoed van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,- voor particuliere of €75.000 voor bedrijven. Wij doen gemiddeld aanvragen van €3500,-, hiervan is 80% subsidiabel. De eigen bijdrage komt dan neer op €700,-. Kun je goedkoper aan plantgoed komen dan begroot is? Dan zal je eigen bijdrage alleen maar kleiner worden. De subsidiabele kosten om ons in te zetten (bijdrage ontwerpkosten) zitten vaak rond de €300,-.

Concreet betekent dat wanneer wij een plan indienen van een totaal van €2300,- inclusief plankosten á €400,- dan krijg je daarvan €1900,- gesubsidieerd. Wij vragen 150% om de subsidieaanvraag voor je uit handen te nemen. Dit zou dan in dit geval €600,- zijn.

Bouwtekening 

De tekening die ingediend wordt voor de subsidieaanvraag is simpel en platgeslagen. Het is dus geen ‘mooie’ tekening zoals je vindt onder het kopje ‘projecten’. Twee voorbeelden van hoe zo’n tekening er ongeveer uit komt te zien zie je onderstaand. Mocht je interesse hebben in een volledig ontwerp van je tuin / agrarische stuk grond kijk dan even bij tarieven.