De wens om met behulp van subsidie van het GOB een meer natuur inclusieve tuin te creëren waar ook de schapen nog een plaats in hadden.

Realisatie:

  • Struweelhaag verbreden waardoor grotere bossages ontstaan
  • Takkenril naast de poel om overwinteringsplekken te creëren voor dieren
  • Aanplant bij de poel (waardplanten verschillende amfibieën.
  • Kruidenrijk grasland (zaad gewonnen uit natuurgebied met eenzelfde bodemsamenstelling)
  • Knotwilgen bij de poel (kaphout om de takkenril te blijven aanvullen)
  • S0litaire bomen.